نمایشگاه گروهی «افراد»

نمایشگاه گروهی «افراد»

از ۱۳۹۸/۳/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۷
«نقاب‌ها»  نمایشگاه آثار نقاشی شقایق شجایان

«نقاب‌ها» نمایشگاه آثار نقاشی شقایق شجایان

از ۱۳۹۸/۳/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۱۱
«حیرت در آن» نمایشگاه نقاشی‌های مسعود سعدالدین

«حیرت در آن» نمایشگاه نقاشی‌های مسعود سعدالدین

از ۱۳۹۸/۳/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۱
«عجایب المخلوقات» نمایشگاه آثار هنری ناهید آرین

«عجایب المخلوقات» نمایشگاه آثار هنری ناهید آرین

از ۱۳۹۸/۳/۱۰ تا ۱۳۹۸/۳/۲۸
نمایشگاه نقاشی‌های ایوب امدادیان

نمایشگاه نقاشی‌های ایوب امدادیان

از ۱۳۹۸/۳/۱۰ تا ۱۳۹۸/۳/۲۸
نمایشگاه گروهی خوشنویسی «عشق و صلح»

نمایشگاه گروهی خوشنویسی «عشق و صلح»

از ۱۳۹۸/۳/۹ تا ۱۳۹۸/۳/۲۰
نمایش و نقد فیلم سینمایی «تیر انداز چپ دست»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «تیر انداز چپ دست»

از ۱۳۹۸/۳/۱ تا ۱۳۹۸/۳/۱
جشن پایان سال کانون ادبی زمستان

جشن پایان سال کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
بفرمایید فروردین

بفرمایید فروردین

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
جلسه نقد و بررسی کتاب شعر رهابند

جلسه نقد و بررسی کتاب شعر رهابند

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
نشست‌های هفتگی داستان

نشست‌های هفتگی داستان

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
انجمن ادبی کوچه

انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
چهارشنبه های به یاد ماندنی

چهارشنبه های به یاد ماندنی

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۸/۷/۳
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر هفت سین در بهمن ماه

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر هفت سین در بهمن ماه

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین