حمیدرضا برقعی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
رقعه

رقعه

فصل پنجم ۶۰,۰۰۰ ریال
قبله مايل به تو

قبله مايل به تو

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
طوفان واژه‌ ها

طوفان واژه‌ ها

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین