حمیدرضا برقعی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
تحیر

تحیر

فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
رقعه چاپ ششم

رقعه چاپ ششم

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
طوفان واژه ها

طوفان واژه ها

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین