پاسپورت
پاسپورت

پاسپورت

نشر فصل پنجم
محمود درویش - سمیح القاسم - نزار قبانی
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

قالب :سپید
نوع :ترجمه
پدید آورنده :محمود درویش - سمیح القاسم - نزار قبانی
موضوع :ترجمه ی فرید قدمی
تعداد صفحه :۹۶
سال نشر :۹۵
نوبت چاپ :۱

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین