خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد
خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

نشر فصل پنجم
نزار قبانی
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: نزار قبانی

مترجم: اصغر علی کرمی

قالب :سپید
نوع :ترجمه
پدید آورنده :نزار قبانی
موضوع :ترجمه ی اصغر علی کرمی
تعداد صفحه :۸۰
سال نشر :۹۵
نوبت چاپ :۱

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین