برای من آفتابگردانی بیاور
برای من آفتابگردانی بیاور

برای من آفتابگردانی بیاور

نشر فصل پنجم
شعر معاصر ایتالیا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

شعر سپید
نوع :شعر بزرگ سال
شعر معاصر ایتالیا ترجمه اثمار موسوی نیا
تعداد صفحه :۱۲۸
سال نشر :۹۵
نوبت چاپ :۱

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین